Slider

Szent László Vitézeiről

„…mint a nap,
úgy ragyogott Ő
az Ő népe körében”
/Thuróczy/

Társaságunk 1998-ban alakult haditorna klubként. 2001. december 8-án vettük fel a Szent László Lovagrend nevet.
Társaságunk azért vette fel a Turul Nemzetség szent királyának nevét, hogy emlékének tisztelegve erkölcsi és szellemi példamutatását tovább vigye.

2004. szeptemberében a lovagrend vezetői erkölcsi megfontolásból, szigorúbb szabályokkal létrehozták Szent László Vitézeinek Társaságát.

Közös akaratunk által ez a társaság olyan egységes erkölcsi alapokon nyugszik, mely szellemiségében a Boldog Özséb alapította Pálos rend példáját és eszmeiségét követi.

Társaságunk közösségi, erkölcsi tulajdonságai: a szeretet, a tisztelet, a hit, a segítségnyújtás, az önzetlenség, a bátorság, a türelem, az elfogadás, az őszinteség, az alázat, a kitartás és a mértékletesség.

Társaságunk feladatául szabtuk az úgynevezett Árpád-házi királyok, azaz a Turul Nemzetség keresztény hagyományainak megismerését és ápolását, a magyar értékek felkutatásának és képviselésének támogatását.

Nem kevésbé fontosnak tartjuk a középkori magyar történelem, építészet, társadalom és kultúra megismerését, a középkori magyar felszerelések, fegyverek és eszközök készítését, az ősmagyar fegyverek használatának elsajátítását és bemutatását, ünnepségeken, rendezvényeken való részvételünkkel, azok fényének emelését.

A képekre kattintva megtekinthetjük azokat nagyobb méretben is!

Close Menu